COCA COLA THERMO CAN

Iedere frisdrank leverancier streeft ernaar dat de consument zijn product op de juiste temperatuur drinkt om optimaal van het product te kunnen genieten. Nu weten consumenten niet altijd wat de perfecte temperatuur zou moeten zijn. Daarom introduceerde Coca Cola thermo cans: de verpakking laat door verkleuring van de symbolen zien dat het product op de juiste temperatuur is. Deze thermo-chromatische technologie is an sich niet nieuw, maar wordt nu wel voor het eerst op een massaproduct toegevoegd.