Over Sparkling i’s

Wat is Sparkling i’s?

Sparkling i’s is gericht op inspiratie voor Marketing & Innovatie. Het is een bedrijf dat verschillende diensten aanbiedt. Naast interim werkzaamheden op het gebied van Marketing & Innovatie, wordt ook een inspiratie & innovatie bootcamp aangeboden. Hierin worden mensen getraind om anders te leren kijken, denken en doen waardoor zij kunnen bijdragen aan de (groei)doelstellingen van hun bedrijf. Door theorie en praktijk te combineren en mensen te trainen, leren zij de vaardigheden om het zelf te doen en toe te passen. Zij zullen hierdoor voortaan anders in het “zakelijke” leven te staan. Tijdens de diverse trajecten ervaren mensen dat zij zelf tot meer in staat zijn dan zij wellicht in eerste instantie zouden denken. Nieuwe ideeën bedenken door structureel anders te kijken, elkaars ideeën aanscherpen, ideeën toetsen aan doelstellingen, coaching bij verdere ontwikkeling en implementatie zijn paar van zaken die worden aangeboden. Wil je meer informatie neem contact op.

Waarom Sparkling i’s?

Sparkling i’s is in staat om vanuit strategisch oogpunt middels een pragmatische aanpak zaken voor elkaar te krijgen en op die manier bij te dragen aan de doelstellingen van het bedrijf. De eigen mensen leren de vaardigheden en zijn hierdoor in staat om het ook zelf te doen, gecombineerd met de coaching gedurende het gehele proces (van start tot implementatie) maakt dat het niet alleen bij ideeën bedenken blijft, maar dat er ook daadwerkelijk zaken gerealiseerd worden.

Wil je meer informatie?

neem dan direct contact met mij op!